...

Kat Lee is voorlopig van de dood gered

kat lee uit Peru foto gaia

Kat “Lee”, een adoptiekat uit Peru voorlopig van de dood gered door de Nederlandstalige Rechtbank van Eerst Aanleg in Antwerpen

Brussel, 15 mei 2020 – Vandaag vond voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerst Aanleg in Antwerpen het kortgeding plaats rond kater Lee. Het FAVV eiste 5.000 euro per uur dat Lee niet afgegeven wordt om de kat te doden. Het FAVV eiste ook een spreekverbod van eigenares Selena Ali met een dwangsom van 1.000 euro per inbreuk. De rechter oordeelde dat de verdediging en burgerlijke partij meer tijd moeten krijgen om hun conclusies in te dienen.

De zaak wordt bepleit op 29 mei.

De zaak van deze kat “Lee” wordt bepleit op 29 mei. GAIA én het Vlaams Gewest (in opdracht van dierenminister Ben Weyts (N-VA) zijn tussenkomende partij ter verdediging van Selena Ali en Lee. “Hopelijk vindt het FAVV op twee weken zijn menselijkheid terug en kan Lee in quarantaine geplaatst worden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Ook wat het spreekverbod betreft, is GAIA duidelijk. “Het FAVV gaat dus nog verder in hun machtsvertoon door te eisen dat het recht op vrijheid van meningsuiting in de vuilbak wordt gegooid om toch maar een weerloos en onschuldig katje te doden.”

Lee werd gevaccineerd tegen rabiës

Lee werd gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid) in Peru op 24 maart waarna Lee, na 3 maanden wachttermijn in Peru, dan naar België kon meereizen. Door de coronacrisis moest Selena voor de afloop van die wachttijd worden geëvacueerd. Aangekomen in België is er echter wel een zogenaamde titreringsbepaling gebeurd door sciensano Brussel. Bij deze test is de aanwezigheid van meer dan voldoende antilichamen tegen rabiës aangetoond. “Lee kan bovendien veilig in quarantaine geplaatst worden”, zegt Vandenbosch. “De Europese regelgeving bepaalt dat quarantaine een van de opties is en dat euthanasie pas mag, als laatste middel en als de quarantaine absoluut niet mogelijk blijkt.

Wij vragen een redelijke en menselijke beslissing van het FAVV. Plaats Lee veilig in quarantaine en hou op met al dat machtsvertoon. 5000 euro per uur eisen, toont aan hoe ver weg het FAVV staat van de realiteit.”

“Ik benadruk dat wij bij GAIA de volksgezondheid ernstig nemen maar met Lee in quarantaine is er geen enkel gevaar”, sluit Vandenbosch af.

In België is rabiësvaccinatie verplicht:

1 – Bij het vervoer van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) van België naar een andere lidstaat.

2 – Wanneer uit derde landen afkomstige gezelschapsdieren worden binnengebracht. In dat geval gelden bijzondere voorschriften.

Om tegen hondsdolheid gevaccineerd te kunnen worden, moet het dier geïdentificeerd zijn en een Europees paspoort hebben. De dierenarts kan het dier indien nodig op het ogenblik van de vaccinatie zelf nog identificeren en een paspoort bezorgen.

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en wordt in het Europees paspoort ingeschreven. Voor een eerste of zogenaamde primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de inenting te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk; buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.

Vakantiegangers brengen vaak dieren mee

Regelmatig keren vakantiegangers terug uit het buitenland met een hond of kat die niet in orde is met de Europese regelgeving en dus hondsdolheid kunnen overdragen. Dit noemt men illegale import. Omwille van het gevaar voor een eventuele besmetting past het FAVV de voorschriften omtrent de invoer van dieren altijd zeer nauwgezet toe. Euthanasie op een illegaal geïmporteerd dier hoort tot de maatregelen.

kat lee proces antwerpen foto GAIA

Foto’s kat Lee : GAIA